Jawatankuasa Kurikulum

2.1        Jawatankuasa Kurikulum Sekolah(JKS)

 

Pengerusi                                : Tuan Haji Hussin bin Mat

Tim. Pengerusi                        : Zaharah  binti Jusoh

Setiausaha                               : Azlina binti Abdullah

AJK                                          : Semua Ketua panitia mata pelajaran

 

2.2     Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran

 

2.2.1     Panitia Bahasa Melayu

 

Pengerusi                                :  Azahar bin Anang

Setiausaha                               :  Wan Rosniwati binti wan Abu Bakar

                                                :  Zaharah binti Jusoh

                                                :  Azlina Abdullah

                                                :  Farrah Sulyana binti Othman

                                                  

2.2.2     Panitia Bahasa Inggeris

                                   

Pengerusi                                : Naimah binti Abdullah @ Halim

Setiausaha                               : Farrah Sulyana binti Othman

AJK                                          : Tengku Haslida Tengku Hassan

                                                                                 

2.2.3   Panitia Agama Islam dan j- QAF

             

Pengerusi                                : Zainun bt Taib 

Setiausaha                               : Nor Arni binti Abd.Ghani

AJK                                          : Shaiful Azuan bin Che Zuhar

                                                 :  Abdul Karim bin Muda

                                                                                          

2.2.4    Panitia Pemulihan Khas dan LINUS

 

Pengerusi                                : Azlina binti Abdullah

Setiausaha                               : Wan Rosniwati binti Wan Abu Bakar

AJK                                          : Rozita binti Hassan

                                                : Semua guru kelas

 

2.2.5 Pengurusan Pra Sekolah

 

Pengerusi                                : Rozita binti Hassan

Setiausaha                               : Zainun bt Taib

AJK                                          : Nor Arni binti Abd Ghani

                                                 

 

 

 

 

2.2.6 Panitia Manusia dan Alam Sekitar

( KT, SV , PS dan PJ ,MZ )

 

Pengerusi                                : Ramzi b. Mohamad                                          

Setiausaha                               : Zainun bt Taib

AJK                                          : Salmah binti Abd. Rahman

            : Farrah Sulyana bt Othman

                                                : Zaharah bt Jusoh

                                                           

2.2.7 Panitia Sains dan Matematik

 

Pengerusi                                : Tg. Haslida binti Tg. Hassan

Setiausaha                               : Salmah binti Abd. Rahman

AJK                                          : Wan Rosniwati bt Wan Abu Bakar

                                                : Ramzi bin Mohamad

 

  2.2.8 Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR

 

Penyelaras                               : Naimah bt Abdullah2 Halim

Setiausaha                               : Tengku Haslida binti Tengku Hassan

AJK                                          : Zaharah binti Jusoh

            : Ramzi bin Mohamad

           : Abdul Karim bin Muda

          : Azahar bin Anang                         

                                                                             

   2.2.9 Jawatankuasa Jadual Waktu

 

Pengerusi                                  :  Zaharah binti Jusoh

Setiausaha                                :  Abdul Karim bin Muda

AJK                                          :  Azahar bin Anang

 

   2.2.10 Jawatankuasa Peperiksaan / Penilaian & SAPS

 

Pengerusi                                  : Shaiful Azuwan bin Che Zuhar

Setiausaha                                : Azlina binti Abdullah

AJK                                          : Azahar bin Anang

                                                : Nor Arni binti Ab. Ghani

 

  2.2.11 Jawatankuasa Bank Soalan

 

Pengerusi                                  :  Salmah binti Abd.Rahman

Setiausaha                                :  Zainun bt Taib

AJK                                          :  Semua Ketua Panitia

 

 

2.2.12 Penyelaras e- Pantau

 

Penyelaras                   : Abdul Karim bin Muda

Setiausaha                   : Shaiful Azuan bin Che Zuhar

                                               

 

2.8  Penyelaras  PROTIM

 

Penyelaras T 4              : Farrah Sulyana bt Othman

Penyelaras T5& 6         : Azahar bin Anang

 

 

  1. Jawatankuasa MBMMBI

 

Pengerusi                                  : Guru Besar
Naib Pengerusi                         : GPK Pentadbiran

Setiausaha                                : Farrah Sulyana bt Othman

AJK                                          : GPK HEM
                                                    : GPK Kokurikulum

                                                : Azlina bt Abdullah

                                           

  1. Jawatankuasa PBS

Pengerusi                                  : Wan Rosniwati bt Wan Abu Bakar

Setiausaha                                : Farrah Sulyana bt Othman

AJK                                          : Azahar bin Anang(BM)
                                                    : Tengku Haslida bt Tengku Hassan(SN)

                                                : Abdul Karim b.Muda(PAI)

                                                : Naimah bt Abdullah@ Halim(BI)

 

  1. Jawatankuasa Transisi & KSSR Tahun 1 – Tahun 3

Pengerusi                                  : Wan Rosniwati bt Wan Abu Bakar

Setiausaha                                : Azlina bt Abdullah

AJK                                          : Semua Guru Matapelajaran Tahun 1