Jawatankuasa Pentadbiran

1.1        Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran

 

Pengerusi                                 :  Tuan Haji Hussin bin Mat

Tim.Pengerusi                           :  Zaharah binti Jusoh

Setiausaha                                :  Puan Khairiah Mohd Yusof

AJK                                          :

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Azahar bin Anang

Penolong Kanan Ko Kurikulum    :   Ramzi bin Mohamad

Penyelaras PraSekolah               :   Rozita binti Hasan

                                                                                                                     

1.2        Jawatankuasa Kewangan

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Setiausaha                                : Puan Khairiah Mohd Yusof

AJK                                          : Zaharah binti Jusoh

                                                : Azahar bin Anang

                                                : Ramzi bin Mohamad
                                                : Azlina binti Abdullah – Juru Audit dalam

                                                : Rozita binti Hasan

                                                                    

1.3 Jawatankuasa Tatatertib

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Setiausaha                                : Zaharah binti Jusoh

AJK                                          : Azahar bin Anang

                                                  Ramzi bin Mohamad

 

1.4Jawatankuasa Banjir

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Tim Pengerusi                           : Pengerusi PIBG

Setiausaha                                : Rokiah binti Muda

AJK                                          : Zaharah binti Jusoh

                                                : Azahar bin Anang

                                                : Ramzi bin Mohamad

                                                :Pengerusi JKKK                                                                               

                                                                                                                                                                               

1.5        Jawatankuasa Perkembangan Staf /  LDP

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Setiausaha                                : Tengku Haslida binti Tengku Hassan   

AJK                                          : Zaharah binti Jusoh     

                                                : Azahar bin Anang

                                                : Naimah binti Abdullah@ Halim
 

1.6        Jawatankuasa Pendidikan Wajib

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Setiausaha                                : Zaharah binti Jusoh

AJK                                          : Azahar bin Anang

                                                : Rozita binti Hasan

                                                : Wan Rosniwati binti Wan Abu Bakar

 

1.7     Jawatankuasa Dana Persekutuan/ PPTT

           

Penyelaras                               : Zaharah binti Jusoh

Setiausaha                                : Naimah binti Abdullah

AJK                                          : Azhar bin Anang

                                   

 

1.8        Jawatankuasa Mesyuarat Guru

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Tim Pengerusi                           : Zaharah binti Jusoh

Setiausaha                                : Azlina binti Abdullah

                                                  Salmah binti A. Rahman

                                                                 

1.9    Jawatankuasa Kelab Kebajikan Guru dan Pekerja

 

Pengerusi                                 : Azahar bin Anang

Tim Pengerusi                           : Rozita bt Hassan

Setiausaha                                : Tengku Haslida binti Tengku Hassan

Bendahari                                 : Nor Arni binti Ab.Ghani

AJK                                          : Rokiah binti Muda

                                                : Shaiful Azuan bin Che Zuhar

                                                : Farrah Sulyana bt. Othman

                       

1.10   JK Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)/ Standard Guru Malaysia (SGM)

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Tim Pengerusi                           : Zaharah binti Jusoh

Setiausaha                                : Abdul Karim bin Muda

AJK                                          : Tengku Haslida binti Tengku Hassan

                                                : Ramzi bin Mohamad

                                                : Azahar bin Anang

                                                : Rozita binti Hassan

                                                                                             

1.11    Jawatankuasa Harta dan Aset Kerajaan

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Pegawai Aset                            : Zaharah binti Jusoh

Setiausaha                                : Puan Khairiah Mohd Yusof

Pegawai Pemeriksa                  : Ramzi bin Mohamad

                                                : Farrah Sulyana binti Othman

Pegawai Pelupusan Aset           : Nor Arni binti Ab. Ghani

                                                : Shaiful Azuan bin Che Zuhar

 

1.12      Jawatankuasa Emis

 

Penyelaras                               : Abdul Karim bin Muda

Setiausaha                                : Puan Khairiah Mohd Yusof

AJK                                          : Zaharah binti Jusoh

                                                : Farrah Sulyana binti Othman

 

1.13      Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah

 

Pengerusi                                 : Ramzi bin Mohamad

Setiausaha                                : Shaiful Azuan bin Che Zuhar

AJK                                          : Rashid bin Ibrahim(PIBG)

                                                : Abdul Karim bin Muda

                                                : Naimah bt Abdullah@Halim

                                                : Tengku Haslida Tengku Hassan

 

1.14      Jawatankuasa Bertindak 3PIM & MMI

 

Pengerusi                                 : Tuan Haji Hussin bin Mat

Setiausaha                                : Zaharah bt Jusoh

AJK                                          : Azahar bin Anang

                                                : Ramzi bin Mohammad

                                                : Rozita bt Hassan